Samarbete

Samarbete


Orsa operasällskap samarbetar med

Folkets Hus och Parker och med IOGT-NTO i OrsaFolkets Hus och Parker (FHP)

Folkrörelsen Folkets Hus och Parker (FHP) omfattar närmare 600 mötesplatser i hela Sverige. Rörelsen bärs fram av idén om det unika som skapas genom mänskliga möten. Medlemsföreningarna utvecklar mötesplatser som öppnar dörrar mot omvärlden och andra människor för lokalsamhällets medborgare.


FHP har direktsänt opera från Metropolitan Opera i New York sedan 2007 och idag är närmare 200 biografer anslutna till nätverket "Live på bio". Orsa Operasällskap är medlem i FHP och lokal arrangör av operasändningarna  på Bio Röda Kvarn.


IOGT-NTO i Orsa

IOGT-NTO har rötter sedan 1850-talet i kampen för nykterhet i samhället, bland annat genom satsningar på kultur och folkbildning. Lokalföreningen i Orsa bildades i slutet av 1800-talet och driver sedan 1930 Bio Röda Kvarn. Bion är numera utrustad med digital teknik, vilket gör det möjligt att visa direktsända operor, konserter m m vid sidan av det ordinarie utbudet av biofilm.


Orsa operasällskap hyr Bio Röda Kvarn av IOGT-NTO i Orsa för visning av Met-operor. IOGT-NTO svarar för teknik och pausservering under operakvällarna.


Consulting: 90%

Management: 95%

Accounting: 80%

BIO RÖDA KVARN

Järnvägsgatan 33 

ORSA

Tel 0250-401 09

ORSA OPERASÄLLSKAP

Tel 070-625 99 70 (sekretariat)

Mail orsaoperasallskap@gmail.com

Hemsida www.orsaopera.se 

Facebook www.facebook.com/orsaopera

Bankgiro 198-5811

Swish 123 690 7943

Copyright © Orsa operasällskap