Lokalt samarbete

Lokalt samarbete

 

Orsa Operasällskap stöds av Orsa kommun och Studiefrämjandet och samarbetar med IOGT-NTO/Bio Röda Kvarn.

ORSA KOMMUN

Orsa är en kulturkommun. Framför allt är det musiken, som har satt Orsa på kartan med Orsa Spelmän, Vinterfest och Orsayran som flaggskepp. Ett rikt kulturarv och andra konstformer lever och frodas sida vid sida med musiken. Därför är det självklart och viktigt för kommunen att ingå i och stödja samarbetet med IOGT-NTO och Operasällskapet. Film och rörliga bilder är viktiga inslag i dagens kulturgeografiska landskap. Den digitaliserade biografen får därför en allt större betydelse som mötesplats och allmänkulturell arena. Nu får medborgarna via Röda Kvarn tillgång till ett kulturutbud med både bredd och kvalitet.

 

STUDIEFRÄMJANDET

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 240 000 deltagare i förbundets studiecirklar och kurser. Studiefrämjandet är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden, som bedriver folkbildning över hela landet grundat på allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning.

 

IOGT-NTO i ORSA

Bio Röda Kvarn i Orsa drivs av IOGT-NTO i Orsa, lokalförening i den riksomspännande organisationen med ca 47 000 medlemmar. IOGT-NTO har rötter sedan 1850-talet i kampen för helnykterhet i samhället, bland annat genom satsningar på kultur och folkbildning, och etablerades i Orsa i slutet av 1800-talet. Bio Röda Kvarn är numera utrustad med digital teknik, vilket gör det möjligt att visa direktsänd opera m m vid sidan av ett ordinarie utbud av biofilm.

Se också Bio Röda Kvarn Bio på Facebook.

 

Hemsida: www.orsaopera.se

Facebook: www.facebook.com/orsaopera/

E-post: orsaoperasallskap@gmail.com

Tel sekretariat: 070-625 99 70 (Leif Borgert)

Bankgiro 198-5811

Swish 123 690 7943