Samarbete


Orsa operasällskap 

Samarbete


Orsa operasällskap samarbetar med Folkets Hus och Parker och med Bio Röda Kvarn (IOGT-NTO) i OrsaFOLKETS HUS OCH PARKER (FHP)

Folkrörelsen Folkets Hus och Parker (FHP) omfattar närmare 600 mötesplatser i hela Sverige. Rörelsen bärs fram av idén om det unika som skapas genom mänskliga möten. Medlemsföreningarna utvecklar mötesplatser som öppnar dörrar mot omvärlden och andra människor för lokalsamhällets medborgare. FHP

har direktsänt opera från Metropolitan Opera i New York sedan 2007 och idag är närmare 200 biografer anslutna till nätverket "Live på bio", bland annat Bio Röda Kvarn i Orsa. Orsa Operasällskap är medlem i FHP och lokal arrangör av operasändningarna på Röda Kvarn.


Bio Röda Kvarn (IOGT-NTO) i Orsa

IOGT-NTO har rötter sedan 1850-talet i kampen för nykterhet i samhället, bland annat genom satsningar på kultur och folkbildning. Lokalföreningen i Orsa bildades i slutet av 1800-talet och driver sedan början av 1930-talet Bio Röda Kvarn. Bion är numera utrustad med digital teknik, vilket gör det möjligt att visa direktsända operor, konserter m m vid sidan av det ordinarie utbudet av biofilm.

Orsa operasällskap hyr Bio Röda Kvarn av IOGT-NTO i Orsa för visning av Met-operor på Röda Kvarn. IOGT-NTO svarar för pausservering under operakvällarna.


Consulting: 90%

Accounting: 80%

Management: 95%

Hemsida www.orsaopera.se

E-post orsaoperasallskap@gmail.com

Tel sekr 070-625 99 70 (Leif Borgert)

Bankgiro 198-511

Swish 123 690 7943