Samarbete


Orsa operasällskap

Samarbete

 

Orsa operasällskap samarbetar med Folkets Hus och Parker,


IOGT/NTO i Orsa och Orsa kommun.


 

FOLKETS HUS OCH PARKER (FHP)


Folkrörelsen Folkets Hus och Parker (FHP) omfattar närmare 600 mötesplatser i hela Sverige. Rörelsen bärs fram av idén om det unika som skapas genom mänskliga möten. Medlemsföreningarna utvecklar mötesplatser som öppnar dörrar mot omvärlden och andra människor för lokalsamhällets medborgare.


FHP har direktsänt opera från Metropolitan Opera i New York sedan 2007 och idag är närmare 200 biografer anslutna till nätverket "Live på bio", bland annat Bio Röda Kvarn i Orsa.


 

Orsa Operasällskap är medlem i FHP och lokal arrangör av operasändningarna på Röda Kvarn.


 

IOGT-NTO i Orsa


IOGT-NTO har rötter sedan 1850-talet i kampen för nykterhet i samhället, bland annat genom satsningar på kultur och folkbildning. Lokalföreningen i Orsa bildades i slutet av 1800-talet och driver sedan början av 1930-talet Bio Röda Kvarn. Bion är numera utrustad med digital teknik, vilket gör det möjligt att visa direktsända operor, konserter m m vid sidan av det ordinarie utbudet av biofilm.


 

Orsa operasällskap samarbetar med IOGT-NTO i Orsa för visning av Met-operor på Röda Kvarn. IOGT-NTO svarar för pausservering under operakvällarna.


 

ORSA KOMMUN


Orsa är en kulturkommun. Det är framför allt musiken, som har satt Orsa på kartan med Orsa Spelmän, Vinterfest och Orsayran som flaggskepp. Ett rikt kulturarv och andra konstformer lever och frodas vid sidan av musiken.Film och rörliga bilder är viktiga inslag i dagens kulturlandskap. Den digitaliserade biografen får därför en större betydelse som mötesplats och allmänkulturell arena. Medborgarna får nu via Bio Röda Kvarn tillgång till ett kulturutbud med både bredd och kvalitet.

 

Orsa kommun har genom föreningsbidrag stött etableringen av Orsa Operasällskap under de inledande verksamhetsåren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulting: 90%

Accounting: 80%

Management: 95%

Hemsida www.orsaopera.se

E-post orsaoperasallskap@gmail.com

Tel sekr 070-625 99 70 (Leif Borgert)

Bankgiro 198-511

Swish 123 690 7943