Lär dig mer

 

"Man ser det man känner till"

(Goethe)

Operahistoria - från Florens till Vattnäs

 

Det är spännande och roligt att fördjupa sig i operans värld. Opera är en konstform där människans natur och villkor beskrivs på ett alldeles eget språk. Man kan inte läsa sig till det, men man kan lära det på gehör. En till synes banal handling och banala ord kan med hjälp av en "visa" bli till storslagen dramatik och poesi. Operan har sina rötter i den västerländska musiken och omfattar en mängd stilistiska inriktningar, alla förankrade i sitt historiska och socio-ekonomiska sammanhang. I förbindelsen mellan handling, ord, sceniskt skeende och musik ligger operakonstens hemlighet och storhet.

Under 2017-18 erbjuds en studiecirkel om operahistoria i samarbete med Studiefrämjandet och med operasällskapets ordförande Tina Ängeby som samtalsledare. Temat är "Från Florens till Vattnäs". Operavandringen börjar i Florens i slutet av 1500-talet och slutar i Vattnäs sommaren 2017. Varje cirkelmöte ägnas åt ett särskilt århundrade, dess operor och tonsättare. Det blir också tid att reflektera över föreställningarna på Röda Kvarn. Om intresse finns kan cirkeln avslutas med en operaresa under våren 2018.

 

Studiecirkeln omfattar fem möten (9 oktober och 13 november 2017, 15 januari, 12 februari och 12 mars 2018) kl 18:30-20:00 i Studiefrämjandets lokal (Järnvägsgatan, Orsa). Deltagaravgiften är 500 kr, vilket inkluderar boken "Operahistoria" av Göran Gademan.

 

Mer information 070-286 54 72 (Tina Ängeby).

 

Hemsida: www.orsaopera.se

Facebook: www.facebook.com/orsaopera/

E-post: orsaoperasallskap@gmail.com

Tel sekretariat: 070-625 99 70 (Leif Borgert)

Bankgiro 198-5811

Swish 123 690 7943