Folkets Hus och Parker

Folkets Hus och Parker

 

Folkets Hus och Parker (FHP) har direktsänt opera från Metropolitan sedan 2007 och antalet biografer som deltar har ökat kraftigt. Från början var 17 biografer med och inför kommande säsong är inemot 200 biografer anslutna till nätverket "Live på bio", däribland Bio Röda Kvarn i Orsa. Orsa Operasällskap är medlem i FHP och arrangör av operasändningarna.

 

Folkrörelsen FHP omfattar närmare 600 demokratiska mötesplatser i hela Sverige. Här samlas Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer, som tillsammans lockar miljontals besökare per år. Värdegrunden bygger på de grundläggande principerna jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

 

Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapar man tillsammans möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och möten. (se www.fhp.nu).

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemsida: www.orsaopera.se

Facebook: www.facebook.com/orsaopera/

E-post: orsaoperasallskap@gmail.com

Tel sekretariat: 070-625 99 70 (Leif Borgert)

Bankgiro 198-5811

Swish 123 690 7943