Om oss

 

"Framtiden är fattbar, tänkbar,

först när man förstår det som har varit."

(Richard Wagner)

Orsa Operasällskap

 

Orsa Operasällskap är en ideell förening med syfte att främja intresset för musikteater, främst opera. Föreningen bildades under våren 2013 för att undersöka och diskutera operakonstens roll i samhället och i ett historiskt perspektiv. Föreningen arrangerar studiecirklar och digitala biovisningar. Orsa Operasällskap stöds av Orsa kommun och Studiefrämjandet och samarbetar med IOGT-NTO i Orsa om operakvällar på Bio Röda Kvarn. Samarbete sker också med andra kulturförvaltningar i Ovansiljan. Orsa Operasällskap är medlem i Folkets Hus och Parker.

 

Ett kulturprojekt av det här slaget kan inte genomföras utan ideella insatser. Orsa Operasällskap har ca 100 medlemmar, som vill öka sin kunskap om och bidra till ett fördjupat intresse i Ovansiljan för opera som konstart. Som medlem får du löpande information om föreningens verksamhet och du bidrar dessutom till att göra arrangemangen kring biovisningarna möjliga.

 

Styrelsen i Orsa Operasällskap 2017-18 har följande ledamöter: Tina Ängeby (ordförande), Leif Borgert (sekreterare), Mats Andersson (kassör) samt Nils-Göran Johansson (ledamot).

 

Anmäl dig som medlem på kontaktformuläret (se sidan "Kontakta oss"). Medemsavgiften är 100 kr. Du kan också anmäla dig via mail till orsaoperasallskap@gmail.com eller telefon (070-625 99 70, Leif Borgert).

 

Hemsida: www.orsaopera.se

Facebook: www.facebook.com/orsaopera/

E-post: orsaoperasallskap@gmail.com

Tel sekretariat: 070-625 99 70 (Leif Borgert)

Bankgiro 198-5811

Swish 123 690 7943